RIDERS

SKATE ARK 2018 ENTRY RIDERS

JAPANESE RIDERS

 • DAISUKE NAKAURA
 • REI TAKAZAWA
 • NATSUKI KINOSHITA
 • HARUTO HOSHINO
 • YUTO WATANABE
 • HAYATE KAMIMURA
 • SENA WATANABE
 • KOSUZU YAMATO
 • NAOHIRO ABE
 • KOTORA MITANI
 • TAIHOU TOKURA
 • RIKU KANEMOTO
 • DAIKI KAMEMIZU
 • GUY HIRAMATSU
 • LINKU KONISHI
 • YUKITO AOKI
 • MANTARO TOKURA
 • ENSHOU ASAI
 • SOMA SUGIYAMA
 • TAKUYA ISHIZUKA
 • SORA NEGISHI
 • YUTO KOJIMA
 • TATSUMA MASUDA
 • YUKI KADONO

SECOND ENTRY RIDERS

 • REN SUEMATSU
 • KIRANA NAGAI
 • HARU NAKAJIMA
 • JOETARO SAITO
 • HIROTO TAKUGAWA
 • YUKI SAWASHIMA
 • SORA AYANO
 • TAIGA ISHIKAWA

INTERNATIONAL RIDERS

 • ADEE LUTAIWAN(TAIWAN)
 • TSAO SHIH HSUNTAIWAN(TAIWAN)
 • LIANG SIN PENGTAIWAN(TAIWAN)
 • HSIAO CHIH CHIEHTAIWAN(TAIWAN)
Top of page